Moderne rekruttering

For å være attraktiv som bedrift må man ha engasjerte ansatte og være tilstede der folk snakker sammen. Vi gjennomfører coaching, work-shop og foredrag om hvordan man skal være konkurransedyktig som bedrift i en verden hvor etablerte måter å jobbe på stadig blir utfordret.

Tradisjonelt HR-arbeid blir utfordret av at mennesker i større grad blir sett på som en ressurs utover sitt ansvarsområde. De er også bedriftens ansikt utad. Dermed handler HR også om Marketing (Employer Branding). Gjennom våre program bistår vi med omstilling og faglig påfyll om hvordan man skal håndtere fremtidens ansatte for å være konkurransedyktig i et marked hvor man både konkurrerer om kundene og de beste menneskene.

Mennesker og kommunikasjon går hånd i hånd. Vi bistår vekstorienterte bedrifter med å rekruttere personer som ønsker å gjøre en forskjell. Vårt nettverk består av mennesker langs hele kompetanseskalaen, og felles for alle er at de har et ønske om å gjøre en forskjell.

Vårt rekrutteringsprogram er unikt, og vi lærer bort våre beste metoder til ledere og HR-personell. I dagens digitale jungel kan det være en utfordring å finne de beste hodene. Vi viser deg hvordan!

Tags:

  • Employer branding
  • Personal branding
  • Moderne rekruttering
  • Sosial medie intelligens
Hva er din Employer Brand strategi og hvordan bygger du den?