ViSPRO Staffing & Recruitment er delt i fire områder.

 • Selection - rekruttering til faste stillinger
 • Solutions - De beste hodene til midlertidige stillinger
 • Services - Personell til industriarbeid on- og offshore
 • Consultants - Freelancere med eget foretak

Scroll nedover for å lære mer om hver enkelt kategori.

Moderne Rekruttering. ViSPRO er ikke bare opptatt av å finne den rette kandidaten. Våre samarbeidspartnere skal få et bedre omdømme ved å benytte seg av oss. Dette gjør vi ved å garantere at alle involverte i en søknadsprosess får ordentlig oppfølging og tilbakemelding. Selv de som ikke får jobben skal være fornøyd med selve prosessen. På denne måten vil våre samarbeidspartnere styrke sitt omdømme. Man vet jo aldri når man treffer folk igjen.

Det er ved hjelp av moderne rekruttering man finner de beste kandidatene. Det er ikke lenger nok å publisere en søknad i tradisjonelle mediekanaler. Man må være aktiv i sosiale medier og fremstå som en attraktiv arbeidsgiver. Det handler enkelt og greit om å være der alle andre er.

I dagens arbeidsmarked handler det ikke bare om hva rett kandidat kan gjøre for bedriften. Det blir stadig vanligere at kandidaten også har forventninger til bedriften. Da er det først og fremst viktig at man har et godt omdømme. Derfor er VISPRO eneste konsulenthus som jobber bevisst med omdømmebygging under ansettelsesprosesser.

Klikk her for ledige stillinger eller å registrere deg på generelt grunnlag.

Ønsker du personell fra oss eller mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe DIN bedrift? Kontakt oss her.

ViSPRO
— Visions by Professionals

ViSPRO Selection finner de riktige hodene. For å finne de beste menneskene er det viktig med en samarbeidspartner som ikke bare er opptatt av selve rekrutteringsjobben. Man møter fremtidige potensielle beslutningstakere, og ved å gi alle involverte parter ordentlig oppfølging styrker vi omdømmet til bedriften slik at også de som ikke får jobben har lyst å være en fremtidig kunde eller leverandør.

ViSPRO Selection finner mennesker til nøkkelposisjoner, enten det er på mellom- eller toppledernivå. Vi foretar grundige rekrutteringsprosesser og anerkjente metoder for å finne de riktige kandidatene. Vi skal være så gode at til og med de som ikke får jobben er fornøyd. Dermed styrker vi våre kunders markedsposisjon og skaper et bedre omdømme, noe som kan være avgjørende i et presset marked.

Vi garanterer selvsagt diskresjon både for kandidat og oppdragsgiver.

ViSPRO Selection styrker din bedrifts omdømme gjennom grundige rekrutteringsprosesser

Kontakt oss for mer informasjon.

VISPRO Solutions samarbeider med bedrifter for å finne de beste medarbeiderne. Vi bistår med annonsering, intervju, referansesjekk og ansettelseskontrakt.

Bedrifter benytter seg av VISPRO Solutions i disse tilfellene:

 • Når de har sykemelding i bedriften på ubestemt tid eller annet uplanlagt fravær
 • Sesongsvingninger
 • Midlertidige perioder med ekstra arbeidsmengde
 • Gjennomføring av prosjekt med begrenset varighet

 

Vi rekrutterer til kommersielle stillinger innen de aller fleste bransjer. Her er et utvalg av hva vi kan tilby:

 • Administrasjonsmedarbeidere
 • Regnskap- og økonomimedarbeidere
 • Lager og logistikk
 • Innkjøp og Procurement
 • Dokumentkontroll og arkivering
 • Sentralbord
 • HR-personell
 • Salg og service
 • Ingeniørstillinger innen de fleste nivå

Vi stiller ingen krav til varighet på oppdragene. Alle våre kandidater er underlagt Vikarbyrådirektivet og bestemmelser i Arbeidsmiljøloven når det gjelder betingelser og rettigheter.

Klikk her for å kontakte oss.

VISPRO Services leverer medarbeidere on- og offshore

VISPRO Services har rammeavtale med flere dominerende aktører innenfor Oljeservicebransjen. Vi leverer personell til korte og lengre prosjekt. Disse jobbene er hovedsaklig rotasjonsarbeid på landanlegg over hele landet, eller offshore.

Klikk her for å se etter ledige stillinger, eller registrere din CV.


Offshore

Vi leverer personell til prosjekt innenfor Vedlikehold & Modifikasjon.

 

Vanlige arbeidsoppgaver

 • Trykktesting og Boltetrekking
 • Pumpeoperasjoner
 • Sveising

Onshore

VISPRO Services disponerer dyktig personell til oppdrag og prosjekt på landlanlegg, marinebaser, verksted og lager. Alle våre medarbeidere blir grundig bakgrunnsjekket og har alle sertifikat og kvalifikasjoner som trengs i jobben.

 

Vanlige arbeidsoppgaver

 • Trykktesting og boltetrekking
 • Pumpeoperasjoner
 • Mekanisk arbeid og sveising
 • Truck- og kranførere
 • vareplukk og distribusjon

ViSPRO CONSULTANTS

De beste hodene

Våre konsulenter er de beste hodene. ViSPRO håndplukker, kvalitetssikrer og referansesjekker alle konsulenter. Vi er et konsulenthus hvor alle står samlet og får en følelse av tilhørlighet. Når man samler flere under ett tak skaper man også større nettverk. Ulike fagområder kan danne "power-team" for å tilby et bredere spekter av tjenester til samarbeidspartnere.

ViSPRO bistår med profilering, avtaler, regnskap, fakturering og ellers alt våre konsulenter behøver bistand til. På den måten kan hver og en konsentrere seg om sin ekspertise, alt for å tilby bedre kvalitet til sluttkunden.

ViSPRO er ikke bare opptatt av å gjøre jobben. Våre konsulenter skal gjøre en forskjell. Til slutt sitter alle igjen med en godt utført jobb, samt en styrket markedsposisjon og bedre omdømme.

Klikk her dersom du lurer på hva som kreves for å være en ViSPRO-konsulent.

 

Scroll ned for å lære mer om ViSPRO Consultants

 


Konsulent hos VISPRO - What's in it for me?

ViSPRO har en kvalitativ tilnærming til våre konsulenter. Det vil si at vi ikke kan knytte til oss alle. Vi er nødt til å stille krav for å sikre et best mulig sluttprodukt til våre samarbeidspartnere. Dette vil til slutt gi en merverdi til alle parter i form av større nettverk og sterkere merkevare. Er du i tvil om du er aktuell som ViSPRO-konsulent? Ta kontakt!

Minimumskrav til en ViSPRO-konsulent:

 • Du har ditt eget foretak
 • Du har erfaring og gjerne en portefølje
 • Du har referanser fra tidligere arbeid
 • Du er en lagspiller og ser verdien av å dele "best-practice" med dine konsulent-kollegaer

 

Til gjengeld skal det lønne seg å være ViSPRO-konsulent. Dette er noe av det vi tilbyr:

 • Et "hjem" hvor man kan hente inspirasjon, nettverk og støtte fra andre konsulenter
 • Man stiller sterkere i forbindelse med anskaffelser og anbudsprosesser
 • Profilering og markedsføring. Man bestemmer selv i hvor stor grad man ønsker å profilere seg
 • Gratis råd og veiledning om hvordan man kan presentere seg best mulig i sosiale medier
 • Navn og profil på ViSPRO's hjemmeside
 • Økonomisk bistand i form av regnskap, fakturering, etc.
 • Tilgang til ViSPRO's nettverk av bedrifter og organisasjoner
 • ViSPRO håndplukker konsulentene for å ha en best mulig miks av ekspertise, bakgrunn og kunnskap

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt!

 

VISPRO's konsulenter

ViSPRO's konsulenter er hovedsaklig tilknyttet Human Resources. De er eksperter innen endringsledelse, omstilling og kommunikasjon med ansatte. Kontakt oss for flere detaljer og dersom du er interessert i noen av våre beste hoder.