man skyskraper.jpeg

Invester i medarbeiderne

Våre prosjekt starter alltid med en work-shop sammen med utvalgte medarbeidere. Innholdet er laget utfra konkrete innspill og mål fra ledergruppen. Derav tar vi pulsen på arbeidshverdagen gjennom medarbeidernes egne innspill. På denne måten kan vi utvikle skreddersydde strategier for veien videre.

Denne metoden er mye mer effektiv enn et tradisjonelt kurs, som oftest gjennomgås etter en standard mal. Man får konkrete tilbakemeldinger som ikke bare danner grunnlag for bedriftens videre fokusområder. Ved å involvere medarbeiderne får man også bedre trivselsfaktor, lavere sykefravær og høyere produktivitet.

For løpende oppdatering om vår aktivitet, både hos kunder og generelt, ta en titt på vår Facebook-side Facebook.com/Vispronor (klikk på ikonet nederst på siden).

Våre work-shop kan fort oppdage sensitiv informasjon om bedriften. Derfor deler vi ikke detaljer i prosjektene med alle, men vi oppgir referanser ved behov.

Vi respekterer personvern og alle våre prosjekt holdes konfidensielt, og tilhører kunden.

 

Referanser

Vi verdsetter våre kunder! Våre prosjekt dreier seg alltid om en eller flere av dette:

  • Kultur vs. Strategi (Definere og sikre at bedriftens mål, visjon og strategiske virkemidler er i tråd med kulturen i selskapet)

  • Vær tilstede der folk snakker sammen! Sosiale medier har kommet for å bli, og stadig flere mennesker sjekker bedriftens sosiale medier før nettsidene. Vi bistår med ekte, enkle og funksjonelle strategier for å være tilstede for kundene

  • Salgskommunikasjon! I et virvar av kanaler viser vi veien til vellykket salg og hvordan man enkelt kan øke produktivteten

I en tid hvor alle har tilgang til samme utstyr og teknologi, er det menneskene som utgjør forskjellen
— ViSPRO